Blog

草泥马志!

   华夏大地,名马不计其数,赤兔,的卢,汗血,凡此种种皆贵为千里良驹,非名贤能骑,非富贵能驭,庶民不及,市井自弃。so,不分贵贱,无论庸贤,若漫山遍野之势者,此马...